Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Wat wordt betaald van uw maandhuur?

19-09-2014

Onlangs publiceerde WoonInvest het jaarverslag van 2013, waarin onder meer de (verhuurders)heffingen aan de orde komen. Die moet WoonInvest, net als alle andere corporaties, betalen aan het Rijk. In dit verband vroeg Respectus: ‘Kunnen jullie inzichtelijk maken welk deel van de maandelijkse huur hiermee gemoeid is?’.

Onlangs publiceerde WoonInvest het jaarverslag van 2013, waarin onder meer de (verhuurders)heffingen aan de orde komen. Die moet WoonInvest, net als alle andere corporaties, betalen aan het Rijk. In dit verband vroeg Respectus: ‘Kunnen jullie inzichtelijk maken welk deel van de maandelijkse huur hiermee gemoeid is?’.

In 2013 betaalde WoonInvest twee miljoen euro aan heffingen aan het Rijk. In dit bedrag zijn niet de reguliere belastingen, zoals de OZB (onroerendezaakbelasting) en de vennootschapsbelasting, opgenomen. Zoals blijkt uit bijgaande grafiek besteedde WoonInvest in 2013 3% van de huurinkomsten aan het betalen van de heffingen. De komende jaren loopt dit bedrag op tot zo’n 16% in 2017. Dit betekent dat uitgaande van een gemiddelde huur van € 546,- per maand in 2013 een bedrag van € 16,- opzij gezet moest worden voor de betaling van de heffingsnota. Dit bedrag groeit de komende jaren verder tot € 87,- per maand in 2017. U begrijpt dat dit voor WoonInvest betekent dat de corporatie keuzes heeft moeten, en nog moet, maken om de rekening sluitend te houden.

Terug naar nieuws