Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Webinar duurzaamheid Leidschendam-Voorburg

5-07-2021

Op donderdagavond 8 juli organiseert de gemeente een webinar over de Lokale Energiestrategie (LES) en de Transitie Visie Warmte (TVW). Hierin kunnen bewoners meedenken en vragen stellen. 

De aarde warmt op, het waterniveau stijgt en de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten neemt af. Dit is geen nieuws. Toch kunnen we onszelf er niet vaak genoeg aan herinneren: we moeten klimaatverandering beperken. We zijn genoodzaakt ons energieverbruik te minderen en over te stappen naar hernieuwbare energiebronnen. Het doel? CO2-neutraal zijn in 2050. In Leidschendam-Voorburg worden er al stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en energie. Onderdeel van de Omgevingsvisie zijn de Lokale Energiestrategie en de Transitie Visie Warmte. Hierin zijn keuzes opgenomen om stapsgewijs richting aardgasvrije wijken te gaan. Het is belangrijk inwoners, bedrijven en organisaties bij deze stappen voor de toekomst van onze gemeente te betrekken.

Link naar de webinar

De webinar is op 8 juli om 19:30 uur. Tijdens de webinar wordt er toelichting gegeven op de energietransitie, maar ook wat u zelf kunt doen. U leert ook wat de veranderingen voor u betekenen. Partners van de gemeente, zoals de woningcorporaties en energiecoöperaties, vertellen hoe zij hebben meegedacht en wat zij van de plannen vinden. De link naar de webinar vindt u op de website van de gemeente.

Inspraakperiode

De concept-LES en concept -TVW worden van 1 juli tot 15 september vrijgegeven voor inspraak. Tijdens deze inspraakperiode kunt u digitaal een inspraakreactie indienen op de stukken. Dit kan via de website van de gemeente. Gedurende de inspraakperiode liggen de stukken ter inzage in het Servicecentrum in Leidschendam. Alle inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt in een inspraakverslag. Dit verslag wordt samen met de definitieve LES en TVW aan de gemeenteraad voorgelegd.

Idee voor duurzamer wijk?

Heeft u een leuk initiatief om uw wijk duurzamer te maken? Respectus heeft hiervoor een leefbaarheidsbudget. Samen werken we zo aan een fraaie leefomgeving! Denk dus mee en stuur een aanvraag in voor een duurzame buurt. Kijk voor het indienen van een Woonidee op de website van Respectus.

Terug naar nieuws