Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

WoonInvest scoort beter

3-12-2018

Brancheorganisatie Aedes publiceerde op 22 november de resultaten van de jaarlijkse benchmark. De benchmark bestaat uit huurdersoordelen, bedrijfslasten, onderhoud-verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en duurzaamheid.

‘Ten opzichte van vorig jaar hebben we ons verbeterd op het onderdeel huurdersoordeel, daar zijn we trots op’, zegt Marianne Straks, bestuurder bij WoonInvest. ‘Op dit onderdeel scoren wij een B (vorig jaar was dit een C). Ondanks de zichtbare verbetering van het  huurdersoordeel, blijft aandacht voor onze dienstverlening in 2019 een speerpunt.’

Het huurdersoordeel is het totaaloordeel van nieuwe huurders, vertrokken huurders en huurders met reparatieverzoeken. WoonInvest scoort op alle onderdelen hoger dan een 7. Vooral huurders met een reparatieverzoek zijn tevredener dan vorig jaar en waarderen dit met een 7,4. Corporaties verbeterden landelijk sinds 2014 hun prestaties op het gebied van huurderstevredenheid, bedrijfslasten en duurzaamheid. Respectus vindt dit een goede ontwikkeling, maar vindt ook dat de dienstverlening aan huurders en de terugkoppeling over zaken soms nog aangescherpt kunnen worden. Marianne Straks beaamt dit: ‘We zijn trots op de B-scores, maar gaan ons best doen om onze scores te verbeteren.’

Alle resultaten van WoonInvest zijn te lezen via deze PDF.

 

Terug naar nieuws