Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

Woonplannen van de politiek

22-11-2023

Voor Respectus is het belangrijk dat iedereen betaalbaar kan wonen in een fijne leefomgeving. Tijdens de verkiezingen was wonen een belangrijk thema. Door de plannen van de partijen naast elkaar te leggen, kunnen we enigszins de toekomst in kijken.

Nieuwbouw

Ten aanzien van de nieuwbouw valt op dat de meeste plannen niet concreet zijn. De nieuwbouw blijft achter op de ambities en het aantal verleende bouwvergunningen loopt terug. Voor deze problemen noemen de partijen weinig oplossingen. En in de meeste plannen blijven de details onduidelijk. Hoeveel woningen? Hoeveel sociale huur? Deze vragen blijven onbeantwoord. Daarnaast is het ook onduidelijk hoe we deze plannen gaan bereiken. Wel willen veel partijen een regierol vanuit de Rijksoverheid en een grotere rol voor woningcorporaties.

Bestaande woningen

We zien wel veel aandacht voor het terugdringen van leegstand. Partijen willen beter gebruik maken van bestaande woningen. Door de kostendelersnorm af te schaffen bijvoorbeeld. Het aantal huisgenoten telt nu mee voor de hoogte van de bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in een huis, hoe lager de uitkering. Hierdoor is het gunstiger om met minder mensen te wonen. Jongeren kiezen er daarom soms voor om op zichzelf te gaan wonen. Zodat de uitkering van hun ouders niet omlaaggaat. Door de kostendelersnorm af te schaffen hopen partijen dat mensen bij elkaar blijven wonen, waardoor er minder woningen nodig zijn. Een maatregel om de druk op de woningmarkt te laten afnemen.

Vergelijking verkiezingsprogramma’s

De Woonbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen. Interessant om te bekijken in het licht van de verkiezingsuitslagen. Zo wordt enigszins duidelijk welke kant Nederland opgaat als het gaat over wonen en alles wat hiermee samenhangt. Bekijk hier de analyse.

Terug naar nieuws