Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

WOZ-waarde belangrijk voor nieuwe huurders

20-01-2015

De WOZ-waarde kan binnenkort worden gebruikt voor het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs van huurwoningen. Minister Blok heeft hiervoor de steun van de Tweede Kamer. In de toekomst bepaalt de WOZ-waarde circa 25% van deze maximaal redelijke huurprijs.

De WOZ-waarde kan binnenkort worden gebruikt voor het bepalen van de maximaal redelijke huurprijs van huurwoningen. Minister Blok heeft hiervoor de steun van de Tweede Kamer. In de toekomst bepaalt de WOZ-waarde circa 25% van deze maximaal redelijke huurprijs.

Wanneer dit nieuwe woningwaarderingsstelsel (wws) van kracht is, hebben huurders van woningen weer een belang bij de WOZ-waarde. Huurders hebben dan ook ‘recht’ op het ontvangen van een WOZ-beschikking om hier bezwaar tegen te maken.

De Tweede Kamer wil dat de wijziging van het wws pas op 1 oktober 2015 in werking treedt. De motie waarin uitstel van de invoering wordt gevraagd is ondersteund door een zeer ruime meerderheid. De minister gaf aan de voorkeur van de kamer uit te voeren. Hierdoor vallen de reguliere huurverhogingen in 2015 (per 1 juli 2015) nog niet onder dit nieuwe regime.

Huurders hebben dit jaar in de meeste gevallen dus nog geen belang bij de WOZ-waarde. Alleen bij nieuwe huurcontracten in het laatste kwartaal van 2015 kan de WOZ-waarde belangrijk zijn, wanneer men de huur en ook de maximaal redelijke huur te hoog vindt.

Terug naar nieuws