Respectus Huurdersvereniging

Belangenbehartiging voor de huurders van wooninvest

ALV 2020 afgelast

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) stond voor 13 mei 2020 gepland. Helaas kan de ALV door de huidige coronamaatregelen niet doorgaan. Via de deze pagina kunt u toch kennis nemen van wat Respectus het afgelopen jaar voor de sociale huurders heeft gedaan en kunt u zich kandidaat stellen voor een functie in het bestuur.

Het was een druk jaar waarin wij zo’n dertig vergaderingen hebben gehad. Dit waren overleggen met WoonInvest, de gemeente Leidschendam-Voorburg, de Stakeholders Energie, de Werkgroep Prestatieafspraken Leidschendam-Voorburg en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Haaglanden (SHH). Dat is een overkoepelend orgaan van veertien corporaties. We spraken wethouder Martijn Balster over de raamovereenkomst inzake betaalbare woningbouw in Den Haag.

Verder hebben we regelmatig adviesaanvragen van WoonInvest ontvangen. Dit vraagt extra vergaderen en veel leeswerk om een gedegen reactie te geven. Een aantal van deze adviesaanvragen betrof: Huurbeleid 2019, Bieding Den Haag, de portefeuillestrategie en het beleid incasso. Genoeg te doen dus, wij zitten niet stil!

Jaarstukken 2019

Op onze website respectus.nl vindt u vrijwel alle informatie die u als huurder nodig heeft van Belastingdienst tot bewonerscommissies, dus neem gerust eens een kijkje. Tenslotte willen wij u graag toch de mogelijkheid bieden uw vragen en opmerkingen door te geven. Dit kan door een e-mail naar het secretariaat te sturen: secretariaat@respectus.nl.

Laatste nieuws

Sociaal statuut: helderheid bij sloop en renovatie

28-07-2020

Een sociaal statuut beschrijft alle zaken die in een sloop- of renovatietraject aan de orde komen en voor bewoners belangrijk zijn. Respectus vindt het belangrijk dit onder de aandacht te brengen.

Lees verder
Bekijk alle nieuwsberichten